Προϊόντα Χονδρικής

Αιγοειδή

Πρόβατα

Βοοειδή

  • Νεαρά Βοειδή Νωπά Ελληνικά
  • Βόεια Νωπά Ελληνικά
  • Νεαρός Μόσχος Νωπός Ελληνικός
  • Μόσχος Βιολογικός Ελληνικός

Χοιρινά

  • Χοιρινά Νωπά Ελληνικά
  • Χοιρομητέρες Νωπές Ελληνικά

Ελαφοειδή

  • Ζαρκάδι Νωπό Ελληνικό

Δείτε τον κατάλογο μας