Φάρμα
Ελασσόνας

Η Φάρμα μας βρίσκεται στο Μεσοχώρι Ελασσόνας στους πρόποδες του Ολύμπου σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον. Η καθημερινή επαφή με τους κτηνοτρόφους, ο σεβασμός στα ζώα και η έντονη συνείδηση περιβαλλοντικής ευθύνης αποτελούν πρωταρχικές αξίες της εταιρείας και συμβάλλουν στην εκπλήρωση του στόχου της που δεν είναι άλλος από το να προσφέρει μοναδικά, ποιοτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Η ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ είναι μία μεταποιητική βιομηχανία κρέατος στις εγκαταστάσεις της οποίας πραγματοποιούνται τα παρακάτω στάδια:

εκτροφή, σφαγή – επεξεργασία, μεταποίηση, τεμαχισμός, συσκευασία

Π.Ο.Π αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας

Η ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ είναι η μοναδική πιστοποιημένη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση  για εμπορία και σφαγή των προϊόντων αρνάκι και κατσικάκι Π.Ο.Π. Ελασσόνας. Οι εγκρίσεις πιστοποίησης ως Π.Ο.Π. από την Ε.Ε., είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που έγιναν στην Ελλάδα για νωπά κρέατα και κρεατοσκευάσματα.

Οι σπάνιες αυτές φυλές είναι μοναδικές στον κόσμο, παράγονται με ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές και δίνουν κρέατα υψηλής ποιότητας, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οποίων οφείλονται στην ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής.

Χαρακτηριστικά

Το κρέας των ζώων αυτών είναι τρυφερό, χυμώδες με χαρακτηριστικό άρωμα και ευχάριστη οσμή.

Έχουν μικρό συνολικό ποσοστό λίπους, μεγαλύτερη αναλογία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε σχέση με άλλα αρνάκια/κατσικάκια και περισσότερο λινολενικό οξύ.

Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη είναι ορεινή και ημιορεινή και παρουσιάζει ποικιλία υψομέτρων από 250 μ. έως 2. 550 μ. Το 60% της έκτασης είναι βοσκότοποι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία χόρτων, βοτάνων, και αρωματικών φυτών. Οι βοσκήσιμες εκτάσεις της επαρχίας Ελασσόνας περιλαμβάνουν φυσικούς βοσκότοπους, γεωργική γη που καλλιεργείται για την παραγωγή ζωοτροφών και εποχιακά βοσκήσιμες.εκτάσεις.

Διατροφή

Τα ζώα αυτά τρέφονται αποκλειστικά με μητρικό γάλα.

Σεβασμός στο περιβάλλον

Η Φάρμα Ελασσόνας ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος εγκατέστησε και λειτουργεί μονάδα αδρανοποίησης ζωικών αποβλήτων (rendering) αλλά και πυρολιτικό αποτεφρωτικό κλίβανο ώστε να διαχειρίζεται όλες τις επικίνδυνες και μη κατηγορίες ζωικών υποπροιόντων. Η λειτουργία τους είναι πλήρως εναρμονισμένη με όλους τους διεθνείς κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία που διέπει τις αντίστοιχες βιομηχανίες. Στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης καθώς και της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων της, στοχος της εταιρείας είναι η κατασκευή ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την αερόβια χώνευση μίγματος πρώτων υλών που προέρχονται τόσο από στερεά απόβλητα της ίδιας της εταιρείας όσο και από στερεά απόβλητα και προϊόντα της ευρύτερης περιοχής .

Παραγωγή βιοαερίου

Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα από μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο και υδρόθειο. Το επιθυμητό συστατικό είναι το μεθάνιο, αλλά η ακριβής σύσταση του βιοαερίου ποικίλει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη.

Πλεονεκτήματα παραγωγής και χρήσης βιοαερίου

Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου μέσω της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης παρέχει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για το σύνολο του πληθυσμού αλλά ιδιαίτερα και για τους εμπλεκόμενους με τη διεργασία αγρότες. Η αλυσίδα της παραγωγής του βιοαερίου ενισχύει την τοπική οικονομία, προστατεύει τις θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές και αυξάνει την περιφερειακή αγοραστική δύναμη. Βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη επένδυση για τη διαχείριση των υποπροϊόντων της Φάρμας Ελασσόνας καθώς και κτηνοτροφικών και γεωργικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη διότι επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, χωρίς η ίδια η μονάδα να επιβαρύνει το περιβάλλον. Ταυτόχρονα παράγει ηλεκτρική ενέργεια και οργανικά λιπάσματα κατάλληλα και για βιολογικές καλλιέργειες.