Οι Αυτόχθονες
Ηπειρωτικές Ελληνικές
Φυλές

Π.Ο.Π ηπειρωτική φυλή
Π.Ο.Π ηπειρωτική φυλή

Μοσχάρι Ελλασόνας

.

Φάρμα Ελασσόνας

Η Φάρμα μας βρίσκεται στο Μεσοχώρι Ελασσόνας σε υψόμετρο 140 μέτρων σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον.Η καθημερινή επαφή με τους κτηνοτρόφους, ο σεβασμός στα ζώα και η έντονη συνείδηση περιβαλλοντικής ευθύνης αποτελούν πρωταρχικές αξίες της εταιρείας και συμβάλλουν στην εκπλήρωση του στόχου της που δεν είναι άλλος απο το να προσφέρει μοναδικα, ποιοτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Υπηρεσίες

Η ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ είναι μία μεταποιητική βιομηχανία κρέατος (κυρίως αιγοπρόβειου) στις εγκαταστάσεις της οποίας πραγματοποιούνται τα παρακάτω στάδια:

Παραγωγή

Επεξεργασία

Μεταποίηση

Τεμαχισμός

Συσκευασία