Παραγωγική
Διαδικασία

Στάβλοι πάχυνσης

Η εταιρεία το 2007 ολοκλήρωσε την κατασκευή στάβλου εκτροφής και πάχυνσης αιγοπροβάτων και βοοειδών. Ο στάβλος βρίσκεται στο ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας και έχει επιφάνεια 1250 τ.μ. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε προκείμενου η εταιρεία να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς με ελληνικά προϊόντα, ακόμα και σε περιόδους έλλειψης ζώων στην περιοχή της Θεσσαλίας, από όπου και αγοράζει κατά κύριο λόγο την πρώτη ύλη της. Ο κωδικός εκμετάλλευσης της είναι: EL42304538 (αφορά τα αιγοπρόβατα) και EL4201238 (αφορά τα βοοειδή).

Σφαγείο

Η εταιρεία λειτουργεί από το 2000 τρεις γραμμές παραγωγής – σφαγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων), δυναμικότητας 2000 τόνων κρέατος το χρόνο, με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης S 41.

Επεξεργασία / τυποποίηση

Το 2008 ο χώρος επεξεργασίας – τυποποίησης κρέατος επεκτάθηκε και εκσυγρονίστηκε. Διαθέτει άδεια κτηνιατρικής έγκρισης με κωδικό αριθμό Α 125 και έχει δυναμικότητα 450 τόνων το χρόνο.

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να τυποποιεί τόσο συμβατικά, όσο και βιολογικά προϊόντα κρέατος.

Στην περίπτωση των βιολογικών ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να:

  • Διαθέτει logo (σήμα)
  • Πιστοποιητικό προϊόντος
  • Κάνει χρήση του βιολογικού λογότυπου της Ε.Ε.

Ψυγεία Διάθεση Προϊόντων

Η Εταιρία στην καθαρή ζώνη διαθέτει ψυγεία για όλα τα σφάγεια και εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης των προϊόντων.