Υπηρεσίες

Υπηρεσίες σφαγήςΗ εταιρεία δύναται να προσφέρει υπηρεσίες σφαγής ζώων προς κάθε ενδιαφερόμενο, και να βεβαιώνει ότι η σφαγή έχει πραγματοποιηθεί τηρουμένων όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, από πιστοποιημένα άτομα.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να:
διαθέτει το κατάλληλο μέσο μεταφοράς των ζώων
προσκομίζει την άδεια σφαγής των ζώων στον εκάστοτε κρεοσκόπο κτηνίατρο.

Υπηρεσίες τυποποίησηςΗ εταιρεία έχει την δυνατότητα να τυποποιεί τόσο συμβατικά, όσο και βιολογικά προϊόντα κρέατος (βλ. Πιστοποιητικά).
Στην περίπτωση των βιολογικών ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να:
Διαθέτει logo (σήμα)
Πιστοποιητικό προϊόντος
Κάνει χρήση του βιολογικού λογότυπου της Ε.Ε.

Υπηρεσίες διαχείρισης και αδρανοποίησης υποπροϊόντωνΗ μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας μπορεί να λύσει το πρόβλημα διαχείρισης των υποπροϊόντων πολλών επιχειρήσεων.
Είναι σε θέση να διαχειριστεί όλες τις κατηγορίες των υποπροϊόντων.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να:
συνάψει σύμβαση με την εταιρεία,
εφοδιαστεί με κάδους διαχωρισμού των υποπροϊόντων
διαθέτει τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς
συνοδεύει την μεταφορά με εμπορικό έγγραφο.