Στάβλοι Πάχυνσης

Η εταιρεία το 2007 ολοκλήρωσε την κατασκευή στάβλου εκτροφής και πάχυνσης αιγοπροβάτων και βοοειδών.

Ο στάβλος βρίσκεται στο ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας και έχει επιφάνεια 1250 τ.μ.

Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε προκείμενου η εταιρεία να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς με ελληνικά προϊόντα, ακόμα και σε περιόδους έλλειψης ζώων στην περιοχή της Θεσσαλίας, από όπου και αγοράζει κατά κύριο λόγο την πρώτη ύλη της.

Ο κωδικός εκμετάλλευσης της είναι:

EL42304538 (αφορά τα αιγοπρόβατα)

EL4201238 (αφορά τα βοοειδή)