Σφαγείο

Η εταιρεία λειτουργεί από το 2000 τρεις γραμμές παραγωγής - σφαγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων), δυναμικότητας 2000 τόνων κρέατος το χρόνο, με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης S 41.

Α / Α Γραμμές παραγωγής Δυναμικότητα γραμμών παραγωγής Ετήσια δυναμικότητα γραμμών παραγωγής (τόνοι) Ετήσια δυναμικότητα σε κεφαλές
1 Γραμμών σφαγής χοιρινών 40 κεφαλές/ώρα 700 10.000
2 Γραμμών σφαγής αιγοπροβάτων 100 κεφαλές/ώρα 800 90.000
3 Γραμμών σφαγής βοοειδών 10 κεφαλές/ώρα 500 2.000


Συνολική Ετήσια Δυναμικότητα Γραμμών Παραγωγής (τόνοι): 2.000

Γραμμή σφαγής αιγοπροβάτων

Γραμμή σφαγής βοοειδών

Γραμμή σφαγής χοιρινών