Προφίλ – Ιστορικό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ‘ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ’ ιδρύθηκε το 1996 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2000.
Αρχικός της στόχος ήταν να καλύψει ένα τεράστιο κενό που είχε δημιουργηθεί στον Νομό Λάρισας. Την ΙΔΡΥΣΗ ενός Βιομηχανικού Σφαγείου, που θα τηρεί τις νέες προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με βάσει αυτό το σκεπτικό η εταιρεία σήμερα διαθέτει τρεις γραμμές σφαγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων), δυναμικότητας 2000 τόνων κρέατος το χρόνο, με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης S 41 και τυποποιητήριο με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 125.
Η εταιρεία στα τέλη του 2007 ολοκλήρωσε την κατασκευή στάβλου πάχυνσης αιγοπροβάτων και βοοειδών, ενώ στα τέλη του 2008, πραγματοποίησε εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του σφαγείου, επέκταση του τυποποιητηρίου και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ζωϊκών υποπροϊόντων, το λεγόμενο rendering , επένδυσεις ύψους 2,3 εκ. ευρώ.
Αρχές του 2009 η μονάδα αδρανοποίησης αδειοδοτήθηκε με Ειδικό κωδικό 61Υ1ΕΛ42Μ, ενώ το Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία εγκατέστησε περιστρεφόμενο πυρολυτικό αποτεφρωτικό κλίβανο.

Η εταιρεία έχει ως άμεσα μελλοντικά σχέδια την περαιτέρω αξιοποίηση της μονάδας αδρανοποίησης συλλέγοντας υποπροϊόντα από μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαχείρισης τους, για την παραγωγή βιαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.