Πιστοποιήσεις

Οι Πιστοποιήσεις της "ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"Η ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ διαθέτει τις πιστοποϊήσεις ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Δίνουμε καθημερινό αγώνα για να σταθούμε αντάξιοι στην πιστοποίηση της σταθερής ποιότητας.