Επεξεργασία – Τυποποίηση

Το 2008 ο χώρος επεξεργασίας – τυποποίησης κρέατος επεκτάθηκε και εκσυγρονίστηκε.

Διαθέτει άδεια κτηνιατρικής έγκρισης με κωδικό αριθμό Α 125 και έχει δυναμικότητα 450 τόνων το χρόνο.