Εμπόριο κρέατος

Η ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ είναι μια από τις εταιρείες που σέβονται τον τελικό καταναλωτή, το περιβάλλον και είναι σε θέση να προσφέρουν προϊόντα που καλύπτουν το τρίπτυχο ανταγωνιστικές τιμές, ποιότητα, εγγύηση προέλευσης.

Χαρακτηριστικά της εταιρίας μας
  • Η δεκαετής παρουσία στον κλάδο της εμπορίας κρέατος
  • Οι στενές και σταθερές σχέσεις συνεργασίας με του κτηνοτρόφους της περιοχής
  • Οι συνεχείς έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικάσιας
  • Οι Μικροβιολογικές αναλύσεις σε σφάγια, επιφάνειες, νερό
  • Οι Χημικές αναλύσεις νερού
  • Η On-line καταγραφή θερμοκρασιών ψυκτικών θαλάμων και μέσων μεταφοράς
  • Η καθετοποίηση της δραστηριότητας της
  • Οι ορθές πρακτικές που ακολουθούνται στην διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Η τήρηση της ιχνηλασιμότητας στα προϊόντα της,

Χονδρικό Εμπόριο

Το χονδρικό εμπόριο αποτελεί αυτή τη στιγμή τη βασική κινητήρια δύναμη της εταιρείας.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία διαθέτει τρία φορτηγά ψυγεία τα οποία διανέμουν προϊόντα ανά την Ελλάδα.

Σημαντική είναι και η παρουσία της Εταιρείας στην εξαγωγή αμνοεριφιών σε περιοχές της Ιταλίας και της Ισπανίας κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, σε αντίθεση με τις εισαγωγές οι οποίες είναι μηδενικές.

Προϊόντα - Ολόκληρα τεμάχια

ΑΜΝΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΙΦΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΜΝΟΣ ΜΑΝΑΡΙ
ΕΡΙΦΙΟ ΜΑΝΑΡΙ ΒΕΤΟΥΛΙ ΒΟΕΙΟ(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΖΥΓΟΥΡΙ
ΒΟΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΙΓΑ ΚΡΙΟΣ ΤΡΑΓΙ